Staff

Tel: 886-2-23637562
Fax: 886-2-23622005

Liu, Ching-hui / Secretary

Contact:

886-2-33664185
liuchinghui@ntu.edu.tw
Deputy:Lee, Hui-jing
Deputy:Hsiao, Pai-yin

Lee, Hui-jing / Administrative Assistant

Contact:

886-2-33669811
hjlee@ntu.edu.tw
Deputy:Liu, Ching-hui
Deputy:Hsiao, Pai-yin

Hsiao, Pai-yin / Senior Clerk


Contact:

886-2-33669812
pyhsiao@ntu.edu.tw
Deputy:Fang, Yu-mei
Deputy:Lee, Hui-jing

Fang, Yu-mei / Clerk


Contact:

886-2-33664185
fangym@ntu.edu.tw
Deputy:Hsiao, Pai-yin
Deputy:Liu, Chi-wen

Huang, Wen-chin / Associate Manager


Contact:

886-2-33664186
wenchinhuang@ntu.edu.tw
Deputy:Chen, Lu-wen
Deputy:Lee, Hui-jing

Chen, Lu-wen/ Senior Clerk


Contact:

886-2-33669810
luwenchen@ntu.edu.tw
Deputy:Huang, Wen-chin
Deputy:Liu, Ching-hui

Chuang, Yueh-Mao / Administrative Assistant


Contact:

886-2-33664187
Deputy:Fang, Yu-mei
Deputy:Hsiao, Pai-yin
Copyright © 2012 College of Science, National Taiwan University
Address:6th Floor, Shih-liang Hall 1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei, Taiwan 106, R.O.C.
Tel:886-2-3366-4187、886-2-23637562Fax:886-2-23622005E-mail:cos@ntu.edu.twVisited:1
Design by PPD
Admin